asahi.com:驚異の「鉄人」幼虫、雑誌付録に 学研が採用検討 – 暮らし

asahi.com:驚異の「鉄人」幼虫、雑誌付録に 学研が採用検討 – 暮らし

面白いけど……。処分はどうするんだろ?

コメントを残す